ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม (ปอเนาะพ่อมิ่ง) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับ - ก่อนประถมศึกษา (อ. 1 - 3) - ประถมศึกษา (ป. 1-6) - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) *การเรียนการสอน เน้นความถนัดผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย โปรแกรม - SMP (วิทยาศาสตร์

กิจกรรม

ประมวลภาพการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประมวลภาพการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหาร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

บทความ

ต่วนฆูรูฮัจญีอับดุลรอฮฺมาน เบ็ญอะฮ์หมัด

ต่วนฆูรู ฮัจยี อับอุลรอฮ์มาน กือแต

ประวัติท่านอัฉริยะศาสน์ (อุลามาอฺ) ผู้ก่อตั้งปอเนาะพ่อมิ่งต่วนฆูรูฮัจญีอับดุลรอฮฺมาน เบ็ญอะฮ์หมัด (นายสาแม็ง กือแต) กำเนิดท่านอัฉริยะศาสน์ (อุลามาอฺ)ปัตตานีตาม กลางศตวรรษที่ 26 มีลาดียะฮฺ (MILADIYAH) ได้กำเนิดบุคคลซึ่งรู้จักในนามของโต๊ะครูปอเนาะพ่อมิ่ง ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นั้นคือต่วนฆูรู ฮัจยี อับอุลรอฮ์มาน กือแต(Tuan Guru Haji Abdulrahman ketae) บิดา ชื่อ

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อียิปต์ (หญิง 10 ท่าน)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อียิปต์ (ชายทั้ง 10 ท่าน)

ขอแสดงความยินดี ผลงานด้านวิชาการประเภทอินโฟกราฟฟิก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อียิปต์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวตัสนีม หะยีกาเด

ขอแสดงความยินดีแก่ นายไซฟู ยามา

Top