คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ผลงานนักเรียน > ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อียิปต์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อียิปต์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

مورني هأنيئمأ محمدقاري ( شعبة اللغة العربية)

هدى عبدالله دانيال (شعبة اللغة العربية)

فاطرة أبواء زكريا (شعبة شريعة الإسلامية)

مديحة ليكاما توان حسين (شعبة شريعة الإسلامية)

ثويبة بادو عبدالحليم (شعبة شريعة الإسلامية)

أنيسة كالا إبراهيم (شعبة اللغة العربية)

فردوس هاتي زكريا (شعبة اللغة العربية)

زكريا بن عبدالرحمن (كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن)

محي الدين بن حاج أحمد ( كلية شريعة الإسلامية)

محمد ذاكي بن زكريا (كلية شريعة الإسلامية)

برهان بن يوسف (كلية دراسات الإسلامية والعربية)

حنفي بن روسلي (كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن)

إبراهيم بن أشعري (كلية شريعة الإسلامية)

ไม่มีรูปภาพ

طارق بن عبد اللطيف (كلية دراسات الإسلامية والعربية)

بنات

١.مورني هأنيئمأ محمدقاري ( شعبة اللغة العربية)

٢.هدى عبدالله دانيال (شعبة اللغة العربية)

٣.فاطرة أبواء زكريا (شعبة شريعة الإسلامية)

٤.مديحة ليكاما توان حسين (شعبة شريعة الإسلامية)

٥.ثويبة بادو عبدالحليم (شعبة شريعة الإسلامية)

٦.أنيسة كالا إبراهيم (شعبة اللغة العربية)

٧.فردوس هاتي زكريا (شعبة اللغة العربية)

بنين

١.زكريا بن عبدالرحمن (كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن)

٢.محي الدين بن حاج أحمد ( كلية شريعة الإسلامية)

٣.محمد ذاكي بن زكريا (كلية شريعة الإسلامية)

٤.برهان بن يوسف (كلية دراسات الإسلامية والعربية)

٥.حنفي بن روسلي (كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن)

٦.إبراهيم بن أشعري (كلية شريعة الإسلامية)

٧.طارق بن عبد اللطيف (كلية دراسات الإسلامية والعربية)

Top