คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ผลงานนักเรียน > ขอแสดงความยินดีแก่ นายไซฟู ยามา

ขอแสดงความยินดีแก่ นายไซฟู ยามา

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ขอแสดงความยินดีแก่ นายไซฟู ยามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย รุ่นอายุ 17-18 ปี จากการประกวดวาดภาพโครงการพัฒนาเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ได้ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพโครงการพัฒนาเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชนซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย รุ่นอายุ 17-18 ปีนาย ไซฟู ยามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจและประสบความสำเร็จต่อไป

Top