คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > กิจกรรม > ประมวลภาพการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประมวลภาพการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประมวลภาพการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหาร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

Top