คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ปรัชญา

ปรัชญาของมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง

“ใฝ่ความรู้   นำไปปฎิบัติ   สู่การเผยแผร่”

ใฝ่ความรู้

เน้นบุคลากรและนักเรียนศึกษาหาความรู้ทั้งโลกนี้และปรโลก

นำไปปฏิบัติ

เน้นบุคลากรและนักเรียนศึกษาหาความรู้ท่ได้ศึกษาค้นคว้าปฎิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคม

สู่การเผยแพร่

เน้นบุคลากรและนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับการศึกษาค้นคว้ามุ่งสู่การเผยแพร่ และอุทิศตนต่อสังคม

Top