คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม (ปอเนาะพ่อมิ่ง) เปิดรับาสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกชั้นปี (ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

📍📍ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 14 เมษายน 2565📍📍❗

หลักฐานการรับสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน บิดา มารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)สำเนาซาฮาดะห์ หรือตัสเดกศาสนา (ถ้ามี)
  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (อนุบาล-ประถม)
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว

ลิงค์ในการกรอกใบสมัคร https://reg.wti.ac.th

หมายเหตุ หลักฐานการสมัคร **(สำเนาต่างๆ อย่างละ 2 ชุด และรูปถ่าย จำนวน 4 รูป)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานรับสมัครนักเรียน โทร. 089–2933670111/1 หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

Top