คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ดำเนินการสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ดำเนินการสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ดำเนินการสอบ i-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

จึงขอให้นักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามที่เข้าสอบ ต้องปฎิบัติการดังนี้

  • การแต่งกายชุดนักเรียน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เตรียมปากกา ดินสอ 2B ยางลบ
  • หลักฐานผ่าน ATK ไม่เกิน 72 ชม.

*หมายเหตุ : นักเรียนต้องมาถึงที่โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม เวลา 07.30 เพื่อการคัดกรอง

Top