คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามเปิดรับฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามเปิดรับฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป

ประกาศ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
ขอให้ นักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สามารถมารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ได้ใน วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยแจ้งชื่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูประจำชั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเข้ารับการฉีดได้ ตาม วัน เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนด วัคซีนที่ใช้ในการฉีด คือ วัคซีนไฟเซอร์

หมายเหตุ นักเรียนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน

Top