คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม (ปอเนาะพ่อมิ่ง) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับ – ก่อนประถมศึกษา (อ. 1 – 3)

– ประถมศึกษา (ป. 1-6)

– มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)

– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)

*การเรียนการสอน เน้นความถนัดผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย โปรแกรม

– SMP (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

– AMP (ศิลป์ คำนวณ ภาษาต่างประเทศ)

– ASP (ศิลป์ กีฬา ภาษาต่างประเทศ)

– SIMP (ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ)

ภาคศาสนา

– อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์ 2-4)

– อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฏาะฮฺ 5-7)

– อิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์ 8-10)

(รับสมัครที่ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม)

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2567

รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 7 – 8 เมษายน 2567

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ใส่ความเห็น

Top